มารู้จักเครื่องจักรCNCกัน

CNC เป็นเครื่องจักรที่ช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงานและสามารถเก็บลายละเอียดได้ดีกว่าคนเพียงแค่เราป้อนคำสั่งลงไปมันก็สามารถผลิตออกมาได้ตามแบบที่เราเขียนไว้ โดยเจ้าตัว CNC ย่อมาจากคำว่า Computer Numerical Control การทำงานของ CNC จะรับคำสั่งเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์  จะทำการประมวลผล และ สั่งการเพื่อให้เครื่องจักรทำงาน หรือ เกิดการเคลื่อนที่จากชุดคำสั่งและกระทำตามเงื่อนใขที่ถูกกำหนด

เครื่อง CNC นั้นก็จะมีอยู่หลายประเภทแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 5 ประเภท คือ

1.เครื่องเลื่อยCNC  2.เครื่องกัดCNC  3.เครื่องเจาะCNC  4.เครื่องเจียรCNC  5.เครื่องกลึงCNC

แต่ที่เราจะอธิบายในวันนี้คือ เครื่องประเภท เครื่องเลื่อยCNC  ซึ่งมีบทบาทอย่างมากให้ธุรกิจป้าย โดยจะบอกรูปแบบการทำงานต่าง ละสิ่งที่เครื่องเลื่อยCNC ทำได้มีอะไรบ้างสามารถเก็บงานได้ละเอียด มีความรวดเร็วในการทำงาน

รูปแบบงานที่เครื่องสามารถทำได้

1.การตัด ตัดลายตัดตัวอักษร วัสดุที่เครื่องสามารตัดได้มี แผ่นพลาสวูด แผ่นอคิลิค แผ่นไม้ ฯลฯ

2.การฉลุลาย วัสดุที่เครื่องสามารฉลุลายได้มี แผ่นพลาสวูด แผ่นอคิลิค แผ่นไม้ ฯลฯ

3.การฉลุแบบ 3D วัสดุที่เครื่องสามารการฉลุแบบ 3D ได้มี แผ่นพลาสวูด แผ่นอคิลิค แผ่นไม้ ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

Share this post