การเคลือบฟิล์ม

การเคลือบฟิล์ม

การยืดอายุของสีในงานจำพวก รูปภาพ สติ๊กเกอร์ งานอิงค์เจ็ทให้มีอายุยืนยาวนานขึ้นหรือเพิ่มระยะการใช้งานนั้นมี เทคนิคอยู่หลายวิธีที่จะทำให้มีอายุงานนาน โดยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพภูมิอาการ คุณภาพของหมึกในงานพิมพ์ วัตถุที่ใช้พิมพ์ วิธีการติดตั้ง สภาพแวดล้อม ฯลฯ ปัจจัยใจเหล่านี้มีทั้งแบบสามารถควบคุมได้ และไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งเราสามารถป้องกันชิ้นงานได้ จากการเลือกใช้หมึกและวัตถุพิมพ์ ที่ได้มาตรฐานและตรงตามลักษณะงาน นอกจากนี้ยังมีเทคนิคเพิ่มโดยการการเคลือบฟิล์มในหน้าชิ้นงานให้สามารถ ปกป้องชิ้นงานจากสภาพอากาศเพื่อไม่ให้สีของชิ้นงานซีดหรือจางได้ในระดับหนึ่ง ในการเคลือบฟิล์มแบ่งได้สองแบบตามลักษณะการทำงานคือ การเคลือบฟิล์มแบบร้อน การเคลือบฟิล์มแบบเย็น

การเคลือบฟิล์มแบบร้อน

เป็นการเคลือบฟิล์ม ที่ส่วนใหญ่ก็จะต้องอาศัยความร้อนเป็นหลักในการเคลือบเพื่อที่เรานั้นจะได้ชิ้นงานที่ดีออกมา โดยการเคลือบฟิล์มแบบนี้นั้นก็จะเป็นการเคลือบเราจะใช้กระบวนการเคลือบผิวแบบอัดรีดเพื่อความรวมชั้นของฟิล์มกับกาวลามิเนตความร้อน

การเคลือบฟิล์มแบบเย็น

เป็นการเคลือบฟิล์มที่เรานำแผ่นฟิล์ม Laminating Cold Film มาติดกับชิ้นงาน โดยปราศจากระบบให้ความร้อน เพราะแผ่นฟิล์มชนิดนี้นั้นก็จะมีกาวติดอยู่ด้านหลังของแผ่นฟิล์ม การเคลือบฟิล์มแบบเย็นเป็นวิธีที่สะดวก ง่าย รวดเร็ว ต่อการติดและสามรถกันชิ้นงานจากความร้อนจากแสวงแดดได้เป็นอย่างดี

**การปกกันชิ้นงานสามรถทำได้หลากหลายวิธีแล้วแต่จำเป็นของชิ้นงานนั้น เพราะวิธีการดังกล่าวอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นหากงานที่ใช้เป็นแค่เวลาชั่วคราว

 ทั้งนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็อภัยในที่นี้ด้วยครับ

 

 

 

Share this post