ทำงานป้ายกับเราไม่อยากอย่างที่คิด

1.การขอใบเสนอราคา
ในขั้นตอนนี้เราสามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบ ก็ได้สำหรับในส่วนของลูกค้าทั่วไปและสำหรับส่วนขององค์กรหรือบริษัท
1.1ลูกค้าทั่วไป ส่วนใหญ่ต้องการความสะดวกรวดเร็วจึงอาจเป็นการพูดคุยเรื่องราคาและตกลงกันปกติ แต่หากต้องการใบเสนอราเราสามารถออกให้ได้
1.2ลูกค้าในนามบริษัท เราจะออกใบเสนอราคาให้ทางลูกค้า และจะมีรายละเอียดงานระบุเสปคงานต่างๆให้ชัดเจน
การเสนอราคาที่เราออกให้นั้นมีการติดตามลูกค้าอยู่ตลอดว่าลูกค้าพึงพอใจกับราคาและเสปคหรือไม่ หากลูกค้ามีความต้องการที่ปรับเป็นเสปคก็สามารถตกลงกันได้จนการลูกค้าจะมีความพึงพอใจ และเปิดPOและจ่ายค่ามัดจำในบางกรณี
2.การทำแบบ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้มีแบบในการผลิต ทางบริษัทจะออกแบบให้ตามความต้องการของลูกค้าจนลูกค้าพึงพอใจในแบบ และมีการรับรองแล้วเราจึงจะทำการผลิตจนเสร็จงานเสร็จสมบูรณ์
3.การส่งมอบงาน ให้ลูกค้าในกรณีไม่มีการติดตั้งงานจะเป็นการสิ้นสุดงาน หากมีการติดตั้งงานทางเราจะมีการแจ้งวันและเวลาตามที่ลูกค้าสะดวก ติดตั้งเสร็จเป็นอันสิ้นสุดงาน

Share this post