ป้ายกรดกัด

ป้ายกรดกัด

ป้ายกัดกรดคืออะไร
ป้ายที่ ใช้แผ่นโลหะเช่น สแตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง  ที่นำมากัดน้ำยาเคมี ซึ่งเป็นที่นิยมมาเนื่องจากมีความคงทนที่สูงมาก วัตถุที่นิยมมากจะเป็นแผ่น สแตนเลส ที่มีความคงทนต่อแสงแดดและฝนมาก

ป้ายกัดกรดนิยมในงานป้ายประเภท
ป้ายหน้าห้องออฟฟิตต่างๆ, ป้ายติดหน้าบริษัท, ป้ายบ้านเลขที่, ป้ายติดเครื่องจักรกลต่างๆ, ป้ายบอกชั้นข้างลิฟท์, ป้ายชื่อ, ป้ายหน่วยงาน, ฯลฯ อีกหลายๆป้ายที่ต้องการความคงทนสูงสีสวยความคมชัดมาก

Share this post