ป้ายกล่องไฟ

ป้ายกล่องไฟ

     ป้ายกล่องไฟหรือป้ายตู้ไฟ เป็นป้ายที่ภายในมีการวางดวงไฟเพื่อส่องสว่าง ให้มีความเด่นชัดเจนในกลางคืนและกลางวัน สามารถดึงความสนใจของผู้คนได้ดีในยามค่ำคื่นหรือพื้นที่แสงน้อย โดยตัวป้ายออกแบบมาให้มีแสงออกมาจากภายในป้าย สวยสะดุดตาและเป็นที่จดจำได้ง่ายของผู้คน งานที่เหมาะกับป้ายกล่องไฟ คือ ป้ายต้องการดึงความสนใจเป็นจุดเด่นมองเห็นได้งาน ตามห้างสรรพสินค้า ป้ายหน้าร้าน ฯลฯ

ข้อดีของป้ายกล่องไฟ

- ดึงดูดความสนใจผู้คน เป็นที่สะดุดตาและเป็นที่จดจำได้ง่าย

ข้อเสียของป้ายกล้องไฟ

- มีค่าใช้จ่ายที่มากจากค่าไฟ และการบำรุงรักษามากว่าป้ายทั่วไป

Share this post