ข้อดี / ข้อเสีย ของพลาสวูด

     จากที่เราได้รู้จักข้อมูลทั่วไปของพลาสวูดที่มีการพลาสวูดนำมาใช้เป็นวัสดุงาน ต่างๆหลากหลาย ในงานเฟอร์นิเจอร์ งานก่อสร้าง. . . . (อ่านต่อ)

องค์ประกอบศิลป์ คืออะไร?

องค์ประกอบศิลป์ คือ ส่วนประกอบต่างๆของศิลปะ เช่น เส้น จุด รูปร่าง ขนาด สี ที่จัดว่างอย่างเหมาะ ซึ่งในการผลิตป้ายต้องอาศัย องค์ประกอบเหล่านี้ในการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์ป้าย. . . . (อ่านต่อ)

สนุกกับแบบอักษร

     รูปแบบอักษร เป็นส่วนสำคัญไม่น้อยกว่าข้อความ ที่จะช่วยดึงดูดให้ข้อความหรือเครื่องหมายมีความหน้าสนใจและช่วยให้น่าจดจำมากขึ้น

ประเภทของแบบอักษร. . . . (อ่านต่อ)

< ก่อนหน้า1234567