ป้ายธงญี่ปุ่น J Flag

     ป้ายธงญี่ปุ่น หรือ J Flag คือ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการโฆษณา ที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน ลักษณะป้ายธงญี่ปุ่น มีลักษณะคล้ายๆกับเสาธง. . . . (อ่านต่อ)

ไวนิล (VINYL) ในงานทำป้าย

ไวนิลมีการนำมาใช้ประโยชน์ มากมาย ในหลายๆด้าน ในส่วนของงานป้าย ไวนิลมีบทบาทอย่างมาก ในการผลิตป้ายหลายๆชนิด  มีราคาที่ถูกเมื่อเทียบกับปสิทธิภาพ ความทนทานสูง. . . . (อ่านต่อ)

ชิงค์กับงานป้าย

ชิงค์ มีความคงทน กันสนิทได้ดีและมีราคาไม่สูงมาก สามารถนำมาผลิตป้ายได้หลายรูปแบบตามการประยุกต์ ตัวอย่างป้าย เช่น ป้ายตัวหนังสือซิงค์ ,. . . . (อ่านต่อ)

< ก่อนหน้า1234567