ป้ายเตือน

ป้ายเตือน เป็นป้ายที่แสดงถึง แนวทางการปฏิบัติก่อนเกิดอุบัติเหตุได้ แนะนำการปฏิบัติสถานที่ต่างๆ ข้อห้ามและการบอกต่างๆ เป็นต้น ในการอกแบบป้ายนั้นจะต้อง. . . . (อ่านต่อ)

ป้าย และ ความสำคัญ

ความเป็นตัวตนของ แบรนด์/ธุรกิจ

     การทำสื่อโฆษณาในปัจจุบันมีช่องทางที่หลากหลาย และง่่ายต่อการเข้าถึงตัวของลูกค้ามากขึ้น. . . . (อ่านต่อ)

การเลือกป้ายให้เหมาะสมกับงาน

ในการทำป้ายต่างๆนั้น เราควรรู้ก่อนว่าป้ายที่เราจะทำนั้นเป็นป้ายประเภทไหน? ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายที่ต้องการความโดเด่น ป้ายบอกสถานที่/อาคาร ป้ายร้าน/บริษัท ฯลฯ. . . . (อ่านต่อ)

วัสดุซิงค์

      ชิงค์ คือ แผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการผลิตคือการนำแผ่นเหล็กมาเคลือบสังกะสี โดยใช้กรรมวิธีทางไฟฟ้า จึงทำให้ซิงค์มีความคงทน. . . . (อ่านต่อ)

ป้ายกล่องไฟ

ป้ายกล่องไฟ

     ป้ายกล่องไฟหรือป้ายตู้ไฟ เป็นป้ายที่ภายในมีการวางดวงไฟเพื่อส่องสว่าง ให้มีความเด่นชัดเจนในกลางคืนและกลางวัน. . . . (อ่านต่อ)