วิธีการชำระภาษีป้าย / อัตราการชำระภาษีป้าย

ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ เครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือ โฆษณาการค้า. . . . (อ่านต่อ)

ป้ายและชื่อร้าน - กับฮ้วยจุ้ย

ชื่อร้านที่เราพบเห็นส่วนใหญ่ในทางฮวยจุ้ย มักจะออกในแนว เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า เติบโต ยิ่งใหญ่ โชคดี ร่ำรวย มีเงินมีทอง สุขสบาย    

โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ

1. โปรแกรม Adobe Photo shop ใช้ตกแต่งภาพไฟล์ที่ได้จากโปรแกรม จะเป็นไฟล์ลักษณะภาพบิตแมพ (Bitmap) นามสกุลทนี่ยิมใช้คือ BMP, .PCX, .GIF, .JPG, .TIF ปัจจุบันในเวอร์ชั่นใหม่สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ. . . . (อ่านต่อ)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายป้ายโฆษณา

ป้ายหรือสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย   ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  ถือว่า เป็น อาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร ( ที่มา :  พรบ.ควบคุมอาคาร. . . . (อ่านต่อ)

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบที่ดี !!!

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบที่ดี
         1. ความขัดแย้ง(Contrast) คือการแยกความแตกต่างที่อยู่บนจอภาพให้เห็นชัดเจน เช่นการใช้ตัวหนังสือ เส้น สี ขนาด ฯลฯ. . . . (อ่านต่อ)